Integritetspolicy

Vi värnar om din integritet och behandlar alla dina uppgifter med varsamhet enligt med EU:s nya dataskyddsregler  GDPR (General data protection regulation). Från den 25 maj 2018 gäller de nya dataskyddsregler GDPR, syftet är att ge bättre kontroll över de uppgifter som hanteras av oss.

Personuppgiftsbehandling sker enligt följande principer:

  • Laglighet
  • Ändamålsbegränsning
  • Uppgiftsminimering
  • Lagringsminimering
  • Integritet och konfidentialitet
  • Våra uppgiftsbehandlingar hanteras i enlighet med vår riskanalys, resultatet av riskanalysen bestämmer hur uppgifterna skall behandlas.
  • Uppföljning och utvärdering av vår hantering av personuppgifter sker minst årligen