Ditt självklara val när det
gäller lås och nycklar i Lund!

Nycklar av lås i Lund & Malmö

Välkommen till All-Round Låsservice

Företaget har funnits i Lund sedan slutet av 1960-talet. Vi är medlemmar och auktoriserade av SLR (Sveriges Lås- & Säkerhetsleverantörers Riksförbund)

Vi arbetar ständigt med vidareutbildning av personalen samt håller oss uppdaterade med nya produkter, för att kunna ge kunden den mest optimala lösningen.

Nycklar, Låssystem & installation av lås i Lund & Malmö

Vi hjälper dig med:

Installation av lås
Service & Underhåll
Tillverkning & reparation