Auktorisationer

SLR Auktorisation

Som auktoriserat företag enligt Sveriges Lås & Säkerhetsleverantörers Riksförbund (SLR) arbetar vi efter de gällande riktlinjer för kunskap och utveckling.

För att säkerställa att uppdrag utförs enligt lagar och regler är det viktigt att de utförs av aktörer med rätt kompetens.


iLOQ Partner

iLOQ leder den tekniska revolutionen inom låsindustrin och utvecklar digitala låssystem.

Som auktoriserad iLOQ Parten erbjuder vi professionellt kunnande inom digitala låssystem.