Tillverkning & Reparation

Sedan 60-talet har vi arbetat med nycklar och lås både vad gäller tillverkning såväl som reparation. Det kan gälla allt från tillverkning av nycklar i mindre till större skala, reparation av skadade nycklar men det innebär även att vi kan erbjuda låslösningar som vi tillverkar. Förutom att just tillverka lås så erbjuder vi även reparation av lås i de fall då detta är möjligt. Det kan vara så att du har ett antal lås som går att reparera, då gör vi det. Det innebär en lägre kostnad för dig men även för miljön då nya lås inte behöver tillverkas.

Tjänster för de flestas behov

Vi är ett auktoriserat företag enligt Sveriges Lås & Säkerhetsleverantörers Riksförbund (SLR) vilket innebär att vi arbetar efter gällande riktlinjer för kunskap och utveckling. För att säkerställa att uppdrag utförs enligt lagar och regler är det viktigt att de utförs av aktörer med rätt kompetens. Inga uppdrag är för små eller för stora. Vi erbjuder tillverkning och reparation av produkter inom lås och nycklar och givetvis utgår vi ifrån just dina behov och önskemål. Tveka inte att kontakta oss om du har frågor eller funderingar.