Låsservice

Produkter

Vi på All-Round Låsservice anpassar våra produkter för att tillämpa de behov och krav som ställs.

Lås & Låssystem

Ett kopieringsskyddat låssystem utgör grunden för säkerheten av din bostad eller fastighet. Kopieringsskyddade nycklar passar för att undvika att obehöriga skall få tillgång till din fastighet, exempelvis privatbostad, förening, företag eller annan typ av verksamhet.

 

 

Kodlås & Passagesystem

Våra lösningar inom kodlås & passersystem omfattar allt från kodlåset för styrning av dörrmiljö till passersystemet som omfattar styrning av flera dörrmiljöer med både online- och offlineläsare, porttelefon samt användarvänlig administration. Möjlighet till integration av andra fastighetssystem, exempelvis tvättstugebokning finns att tillgå. Detta innebär bl.a. ökad kontroll på passagen i din fastighet och du slipper oroa dig för dyra cylinderbyten p.g.a. förlorad nyckel.

 

Installation av lås

Installation av lås – behöver du installera ett nytt lås? Då har du kommit rätt! Vi utför installationer av alla slags lås. Vi installerar allt från enskilda lås till stora komplexa låssystem. Vi reparerar dörrstängare, kassaskåp mm.  Är du osäker på vilket lås som passar just din fastighet/hus/bostad, kontakta oss gärna så hjälper vi dig med tips och råd.

 

Dörrautomatik & dörrsträngare

Att dörren öppnar automatiskt skapar en tillgänglighetsanpassad miljö. Detta kan vara välbehövligt såväl för din fastighet, butik som verksamhet. För detta ändamål passar en dörrautomatik utmärkt. Dörrautomatiken fungerar även för att säkerställa att dörren stängs efter passage. Finns det inget behov av automatisk öppning, tillämpas dörrstängare för att säkerställa stängd dörr efter passage.

 

Porttelefoni

Efterfrågan på porttelefoni har under de senaste åren ökat markant. Fördelarna med en porttelefon är många. Ett säkert sätt att hålla porten låst men samtidigt väldigt enkelt att släppa in besökare. Vi har hjälpt många fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och företag med installation av porttelefoni.

 
 

Utrymning

Vid en nödsituation är det viktigt att alla kan utrymma fastigheten snabbt. Genom att nödöppnare och panikreglar finns installerade på dörrar i utrymningsväg skapar du en trygg och säker miljö att vistas i.

 
 
 

Säkerhetsskåp & Förvaring

Säkerställ att inga obehöriga kan komma åt det du förvarar. Vi erbjuder lösningar för konfidentiella handlingar, data, privata egendomar m.m. Med nyckelskåpshantering kan du säkerställa att rätt person får behörighet till rätt nyckel.