Låsservice

SLR Auktorisation

Som auktoriserat företag enligt Sveriges Lås & Säkerhetsleverantörers Riksförbund (SLR)                                arbetar vi efter de riktlinjer för kunskap och utveckling som ställs på oss.                                                                     För att säkerställa att uppdrag utförs enligt lagar och regler är det viktigt att de utförs av                                    aktörer med rätt kompetens.

Läs mer här